Consultancy

Kenmerkend voor de werkwijze is, met respect voor de emotionele kant die verandering te weeg brengt bij mensen, te komen tot een gemeenschappelijk gedragen verandering. Weerstand transformeren tot samenwerking.